Øyvind Dalen, Asplan Viak

Øyvind_Dalen_web

Øyvind Dalen er sivilingeniør med arbeidsområde innen samordnet areal- og transportplanlegging. Lang og allsidig erfaring med by- og stedsutvikling og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Benytter GIS og ATP-modellen som analyse- og planleggingsverktøy i dette arbeidet.

ATP-modellen; et verktøy for bedre analyser i areal- og transportplanleggingen“; ATP-modellen er både et GIS-basert analyseverktøy og en metode for samordnet areal- og transportplanlegging. Det gis en kort innføring i  modellverktøyet og dets ulike analysemuligheter, herunder databehov og databearbeiding. Videre presenteres analyser og utredninger hvor ATP-modellen er brukt i praksis, blant annet i forbindelse med planlegging for sykkel og kollektivtransport, lokaliseringsanalyser og byplanlegging.

Annonser