Øystein Halvorsen, Rambøll

Øystein Halvorsen

Øystein Halvorsen har utdannelse som Jordskiftekandidat fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB, nå NMBU) i 1974. Han har 23 års erfaring fra Kristiansand kommune, hvorav 10 år som oppmålingssjef. De siste 16 årene har han arbeidet i Rambøll Kart og 3D (Mapping), hvorav 13 år som leder.

Tillitsverv

  • 1982 – 90 – Norges karttekniske Forbund (GeoForum) – styremedlem
  • 1987 – 90 – Norges karttekniske Forbund (GeoForum) – President
  • 2001 – 2009 – Geomatikkbedriftene – styremedlem
  • 2009 – og fortsatt – Geomatikkbedriftene – leder

Rådgivende ingeniør Geomatikk“; Geomatikkfaget er nå godkjent av RIF, slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Det betyr at i forbindelse med store (offentlige) anbud vil vårt fagområde bli etterspurt på lik linje med andre ingeniørfag. Dette åpner for at større etterspørsel etter våre tjenester, med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.  Foredraget vil ta utgangspunkt i dette, men konkretisere hvordan faget vårt har vist seg svært nyttig i et stort samferdselsprosjekt. Fra å være nesten uteglemt til å bli svært sentral i de endelige løsninger som prosjektet foreslo. Foredraget vil også belyse viktigheten av at BIM og GIS klarer å snakke sammen. Visjonen er at brukene skal få enkelt tilgang til korrekt informasjon i alle ledd av verdikjeden, slik at man treffer riktige beslutninger, som igjen effektiviserer beslutningsprosessene

Annonser