Øystein Åsnes, Difi

12_Øystein Åsnes, Difi

Øystein jobber i åpne data-teamet i Seksjon for informasjonssikkerhet og datadeling i Difi.  I tillegg til åpne data er han involvert i arbeidet med å etablere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning.

Status for åpne data i Norge

 Åpne data er et sentralt virkemiddel i digitaliseringen av forvaltningen, men hva er egentlig status? Hvilke føringer gjelder? Hvem er brukerne? – Og hvordan kan vi sikre at åpne data blir en integrert del av hvordan offentlig sektor behandler informasjon, utvikler løsninger og leverer tjenester?

Annonser