Oslo blir 37 cm høyere

Oslo blir 37 cm høyere

Skifte av høydesystem vil berøre alle som sender inn søknad om byggetillatelse eller forslag til ny reguleringsplan, eller har slike saker til behandling i Plan- og bygningsetaten. I tillegg betyr dette endringer for entreprenører og andre som jobber med bygging og landmåling i Oslo, eller som bruker høydeinformasjonen i det tekniske grunnkartet og reguleringskartet.
– For disse blir det nå viktig å undersøke hvilken høydereferanse som gjelder for de ulike dataene som brukes. Om man ikke er oppmerksom på hvilken høydereferanse som blir brukt i kart og andre data, er det fort gjort å gjøre feil her, sier senioringeniør Rune Kjørmo i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.
Han oppfordrer alle til å være nøye med å kontrollere hvilken høydereferanse som brukes i kart og andre data.

–På den måten unngår man forsinkelser og dermed økte kostnader, sier Kjørmo. Reguleringsplaner som allerede er vedtatt, skifter ikke høydereferanse. Teknisk sett endres høydesystemet i de fleste kartdata og andre høydebærende data fra dagens høydesystem Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null (NN2000).
Vann- og avløpsetaten forbereder også overgang til NN2000 for sine kartdatasett. Etter planen skal alle kommuner i Norge over til NN2000 i løpet av få år.

 

 

For ytterligere kommentarer:

Rune Kjørmo, senioringeniør i Avdeling for geodata, tlf.: 23 49 11 56

Rolf Thore Bekkhus, avdelingsdirektør i Avdeling for geodata, tlf.: 23 49 14 84 eller 958 89 074

Tamar Luise Stronegger, kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten, tlf.: 23 49 12 18

 

Les mer

Annonser