Organisering av eiendomsoppmåling

Organisering av eiendomsoppmåling

Her kan du følge saken på Stortinget.no

 

 

Annonser