Organisering av eiendomsoppmåling – samfunnsøkonomisk analyse

Organisering av eiendomsoppmåling – samfunnsøkonomisk analyse

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics.

Les mer på KMD.no

link til rapporten

Annonser