Styredokumenter

Sak 99-2020 Referat fra styremøte 9-2020 

Sak 85-2020 Referat fra styremøte 8-2020

Sak 72-2020 Referat fra styremøte 7-2020_nett

Sak 61-2020 Referat fra styremøte 6-2020_nett

Sak 51-2020 Referat fra styremøte 5-2020

Sak 42-2020 Referat fra styremøte 4-2020

Sak 32-2020 Referat fra styremøte 3-2020_nett

Sak 61-2020 Referat fra styremøte 6-2020_nett

Sak 51-2020 Referat fra styremøte 5-2020

Sak 42-2020 Referat fra styremøte 4-2020

Sak 32-2020 Referat fra styremøte 3-2020_nett

Sak 18-2020 Referat fra styremøte 2-2020_nett

Sak 10-2020 Referat fra styremøte 1-2020-nett

Sak 2-2020 Referat fra styremøte 14-2019_nett

Sak 106-2019 Referat fra møte i AU 13-2019_nett

Sak 107b-2019 referat fra styremøte 12-2019_nett

Sak 107a-2019 Referat fra styremøte 11-2019_nett

Sak 92-2019 Referat fra styremøte 10-2019_nett

Sak 77 b-2019 Referat fra styremøte 2019-9

Sak 77 a- 2019 Referat fra styremøte 2019-8

Sak 76-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2019

Sak 59- 2019 Innkalling og saksliste til styremøte 8-2019 til publisering

Sak 60 b-2019 Referat fra styremøte 7-2019

Sak 60 a-2019 Referat fra styremøte 6-2019 til publisering

Sak 46- 2019 Innkalling og saksliste til styremøte 6-2019 til publisering

Sak 38-2019 Godkjent referat fra styremøte 4-2019 til publisering

Sak 37-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 5-2019 til publisering

Sak 23-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 4-2019 til publisering

Sak 24-2019 Godkjent referat fra styremøte 3-2019

Sak 24-2019 Godkjent referat styremøte 2-2019

Sak 18-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 3-2019

Sak 9-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 2-2019

Sak 10-2019 Godkjent referat fra styremøte 1-2019

Sak 1-2019 Innkalling og saksliste til styremøte 1-2019

Sak 2-2019 Godkjent referat fra styremøte 11-2018 – endret i styremøte 3-2019

Sak 116-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 11-2018

Sak 117-2018 Godkjent referat fra styremøte 10-2018

Sak 100-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2018

Sak 101-2018 Godkjent referat fra styremøte 9-2018

Sak 116-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 11-2018

Sak 117-2018 Godkjent referat fra styremøte 10-2018

Sak 100-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2018

Sak 88-2018 Godkjent referat fra styremøte nr 8-2018

Sak 87-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 9-2018

Sak 72-2018 Godkjent referat fra styremøte 7-2018

Sak 71-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 8-2018

Sak 65-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 7-2018

Sak 66-2018 Godkjent referat fra styremøte 6-2018

Sak 49-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 6-2018

Sak 50-2018 Godkjent referat fra styremøte 4-2018

Sak 50-2018 Godkjent referat fra styremøte 5-2018

Sak 34-2018 Godkjent referat fra styremøte 3-2018

Sak 33-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 4-2018

Sak 20-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 3-2018

Sak 21-2018 Godkjent referat fra styremøte 2-2018

Sak 6-2018 Innkalling og saksliste til styremøte 2-2018

Sak 7-2018 Godkjent referat fra styremøte 1-2018

Sak 1-2018 Saksliste til styremøte 1-2018

Sak 2-2018 Godkjent referat fra styremøte 12-2017

Sak 121-2017 Godkjent referat fra styremøte 11-2017

Sak 120-2017 Saksliste til styremøte 12-2017

Sak 104-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 11-2017

Sak 105-2017 Godkjent referat fra styremøte 10-2017

Sak 94-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2017

Sak 95-2017 Godkjent referat fra styremøte 9-2017

Sak 94-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2017

Sak 83-2017 Godkjent referat fra styremøte 8-2017 med protokolltilførsel 5. september 2017

Protokolltilførsel i sak 70-2017 vedtatt i styremøte 10-2017

Sak 82-2017 Innkalling til styremøte 9-2017

Sak 65-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 8-2017

Sak 66-2017 Godkjent referat fra styremøte 7-2017

Innkalling og sakliste til styremøte 7-2017 ble sendt på epost den 3. april

Sak 66-2017 Godkjent referat fra styremøte 6-2017

Sak 66-2017 Godkjent referat fra styremøte 5-2017

Sak 43-2017 Saksliste til styremøte 5-2017

Sak 44-2017 Godkjent referat fra styremøte 4-2017

Innkalling til styremøte 4-2017 var e-post med saksliste sendt til styremedlemmene fra styreleder

Sak 39-2017 Godkjent referat fra styremøte nr 3-2017

Sak 24-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 3-2017

Sak 25-2017 Godkjent referat fra styremøte 2-2017

Sak 13-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 2-2017

Sak 14-2017 Godkjent referat fra styremøte 1-2017

Sak 1-2017 Innkalling og saksliste til styremøte 1-2017

Sak 25-2017 Godkjent referat fra styremøte 10-2016

Sak-80-2016-godkjent-referat-fra-styremote-9-2016

Sak-79-2016-innkalling-og-saksliste-til-styremote-10-2016

Sak-67-2016-godkjent-referat-fra-styremote-8-2016

Sak-66-2016-innkalling-og-saksliste-til-styremote-9-2016

Sak-59-2016-Godkjent-referat-fra-styremote-nr-7-2016-til-nett

Sak-58-2016-innkalling-og-saksliste-til-styremote-8-2016

Sak 49 2016 Godkjent referat fra styremote 6-2016

Sak-48-2016 innkalling og saksliste tilstyremote 7-2016

Sak 45-2016 Godkjent referat fra styremøte 5-2016

Sak 44-2016 innkalling og sakliste til styremøte 6-2016

Sak 39-2016 Innkalling og sakliste til styremøte 5-2016

Sak 40-2016 Godkjent referat fra styremøte 4-2016

Sak 27-2016 Godkjent referat fra styremøte 3-2016

Sak 26-2016 Innkalling og saksliste til styremøte 4-2016

Sak 20-2016 Godkjent referat fra styremøte 2-2016

Sak 19-2016 Innkalling og saksliste til styremøte 3-2016

Sak 11-2016 Godkjent referat fra styremøte 1-2016

Sak 10-2016 Innkalling og saksliste til styremøte 2-2016

Sak 2-2016 Godkjent referat fra styremøte 10-2015

Sak 1-2016 Innkalling og saksliste til styremøte 1-2016

Sak 77-2015 Innkalling og saksliste til styremøte 10-2015

Sak 70-2015 Innkalling og saksliste til styremøte 9-2015

Sak 71-2015 Godkjent referat fra styremøte 8-2015

Sak 63-2015 Godkjent referat fra styremøte 7-2015

Sak 62-2015 Innkalling til styremøte 8-2015

Sak 58-2015 Innkalling til styremøte 7-2015

Sak 59-2015 Godkjent referat fra styremøtet nr 6-2015

Sak 49-2015 Innkalling til styremøte 6-2015

Sak 50-2015 Godkjent referat til styremøte 5-2015

Sak 39-2016 Godkjent referat fra styremøte 4-2015

Sak 39-2016 Godkjent referat fra styremøte 3-2015

Sak 38-2015 Innkalling til styremøte 5-2015

Sak 34-2015 Innkalling til styremøte 4-2015 mangler

Sak 27-2015 Godkjent referat fra styremøte 2-2015

Sak 14-2015 Innkalling til styremøte 2-2015

Sak 15-2015 Godkjent referat fra styremøte 1-2015

Sak 3-15 Godkjent referat fra styremøte 13-2014

Sak 2-15 Godkjent referat fra styremøte 12-2014

Sak 1-2015 Innkalling til styremøte 1-2015

 

 

 

Annonser