Om GeoForum

GeoForum er en landsomfattende, ideell bransjeorganisasjon for personer og bedrifter/etater som jobber innen kart, oppmåling og geografisk informasjon, og geomatikk brukes i dag som en fellesbetegnelse på disse fagområdene.

Organisasjonen består av et styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat. GeoForums øverste organ er representantskapet. Det består av GeoForums styre og representanter fra lokalavdelingenes personlige medlemmer.

Annonser