Olav Revheim, EPIM

Olav Revheim_web

Olav Revheim er prosjektleder hos EPIM. EPIM er en bransjeorganisasjon som utvikler og drifter informasjonsløsninger på vegne av alle oljeselskapene i Norge. Olav’s ansvarsområder inkluder utvikling av løsninger og implementering av disse hos EPIMs medlemmer.

“SAM-X. GIS-løsning for olje-, fiske- og seismikkindustrien”: SAM-X er en kartløsning som er utviklet for å være en plattform for utveksling av informasjon mellom olje- og fiskeindustrien. Kartet brukes aktivt i planlegging av seismikkoperasjoner og av fiskerne for å finne ut hvor oljeindustrien har aktiviteter. Foredraget vil gå kort innom bakgrunnen for utviklingan av kartet, prinsippene som ligger til grunn for løsningen, utfordringer og problemområder samt en demonstrasjon av løsningen med spesielt fokus på hvordan SAM-X er integrert i brukernes arbeidsprosesser.

Annonser