Olav Mathiesen til minne

Olav Mathiesen til minne

Olav Mathisen døde 25. april, nær  92 år gammel. Han var professor emeritus ved NMBU.

 

Olav Mathisen er kjent som en ualminnelig dyktig foreleser. Han evner å gjøre innfløkt teori basert på avansert matematikk, begripbar for tilhørerne, og har som del av sin lærergjerning forfattet en rekke kompendier. Han har alltid vært en populær foreleser blant studentene, kjent for sin åpenhet, vennlighet og gode formidlingsevne. I 1997 fikk han tildelt Norges landbrukshøgskoles pedagogiske pris.   Etter hvert som den organiserte forskerutdanningen kom i gang ved instituttet, var han svært opptatt av å etablere og gjennomføre kurs og kollokvier på doktorgradsnivå. Denne virksomheten har han videreført med full styrke også etter at han formelt ble pensjonist. Han er stadig en aktiv og en god støtte for våre doktorgradsstudenter.

Svært mange i det norske geomatikksamfunnet har hatt gleden av å oppleve Olav Mathisen som foreleser i eget studium eller som foredragsholder. Han har vært svært aktiv i det norske fagmiljøet.

Tekst: Utdrag fra Inge Revhaug sitt fra innlegg i Posisjon 2013

 

Foto: Even Stangebye

 

 

Annonser