Olav Madland, Applied Autonomy

Olav Madland er statsviter med hovedfag i systemteknologi, distribuerte systemer og kommunikasjonsløsninger. Olav Madland har lang ledererfaring fra Telenor, Telia og Alcatel, der han har hatt ansvaret for å utvikle og lansere nye plattformer, løsninger og forretningmodeller basert på teknologi. Olav Madland er gründer av Applied Autonomy eid av Kongsberg Innovasjon, NSB og han selv. Han var også gründer av Seamless AS som ble kjøpt av Grieg konsernet i 2014.  Olav tok selvkjørende minibusser til Norge i 2016 og har arbeidet tett med myndighetene for å etablere et lovverk for selvkjørende kjøretøy i Norge, og for at innkjøperne av transport og transportteknologi må bidra til innovasjon, selskaputvikling og utvikling av arbeidsplasser i Norge for neste generasjon transportsystem.  Selskapet Applied Autonomi leverer kontrollsystemer og tjenester for å innføre og bruke digitaliserte kjøretøy og selvkjørende kjøretøy slik at byer, fylker, kollektivselskaper og transportoperatører  kan ta i bruk selvkjørende kjøretøy på en bærekraftig måte.  Olav er opptatt av at neste generasjon transportsystem skal være bærekraftig og skape næring i Norge for internasjonal eksport. Han er opptatt av å samarbeide med med myndigheter og aktører nasjonalt og internasjonalt som bygger på de samme verdiene.

Navigasjon med autonome busser og andre kjøretøy

Olav Madland gir status og hva som kan forventes av nyheter i kommende 2 år for selvkjørende kjøretøy på SAE nivå 4 og SAE nivå 5. Hvor smarte er kjøretøyene  og hvilken intelligens er de avhengig av at ligger utenfor kjøretøyene? Jeg vil gi innsikt i hvor Norge står i å ta posisjon i neste generasjon transportsystem, og hva myndighetene må gjøre for å tilrettelegge for at næringsutvikling skal kunne oppnås. Her er definisjonen for SAE 4 og SAE 5 :  https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety.

Annonser