Olaug Hana Nesheim, Tor Ketil Nilsen og Morten Græsby

Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet

Prosjektleder innen digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet. Hun har gjennom mange år jobbet med prosjektledelse, anskaffelser og fasilitering av omstillingsprosjekter med ny teknologi i offentlig sektor.

Tor Ketil Nilsen, Arkitektum

Eier og utviklingsleder i Arkitektum og har lang erfaring med systemutvikling, systemarkitektur, prosessmodeller, informasjonsmodeller og standardisering.

Morten Græsby, Altinn

Løsningsarkitekt Brønnøysundregistrene/Altinn. Han har jobbet i Altinn som løsningsarkitekt siden 2012.

Effektivisering av byggesaker

Direktoratet for byggkvalitet er i ferd med å utvikle Fellestjenester for bygg. Dette er betegnelsen på en ny tjenesteplattform som skal utvikles på Altinn. Planen er at de kommersielle leverandørene av eByggesøknads-løsninger skal finne det de trenger av grunnlagsinformasjon og få hjelp til å sjekke og kontrollere søknader før de sendes inn til kommunen. Tanken er at kart og reguleringsplaner skal spille en sentral rolle i fremtidens søknadsløsninger.  I dette foredraget blir denne nye satsningen presentert fra ulike synsvinkler. Fra DiBK som eier av Fellestjenester for bygg, fra Arkitekturm som utvikler av tjenesten og fra Altinn som drifter av denne tjenesten.

Annonser