Odd Axel Graff, Sandefjord kommune

20_Odd Axel Graff

Leder for Enhet geodata- og oppmåling. Prosjektleder for dette fagområdet ved sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke. Lang erfaring som landmåler i Sandefjord kommune.

Erfaringer fra kommunesammenslåing

Utfordringer for fagmiljøet i kommunene ved kommunesammenslåing. Vekt på arbeidet med nye veinavn, adresser og gårdsnummer. Sammensying av FKB-data, valg av kartbehandlingsverktøy og erfaringer som er høstet i tiden etter sammenslåingen, vil også omtales. I tillegg noe om de mellommenneskelige utfordringene.

Annonser