Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune

Odd Arne Bakke-Ludviksen2

Odd Arne Bakke-Ludviksen har jobbet som GIS Koordinator i Larvik Kommune siden september 2003. Ansvar for tilrettelegging og drift av GISLINE forvaltning. Tilbyr kurs og support til alle brukere, og produserer temakart, analyser og kommunale virksomheter. Forvalter og ajourfører Planregister, FKB-data, veinett og kommunale temadata. Prosjektleder for ulike prosjekter i organisasjonen. Større prosjekter siste år har vært pilotering og innføring av Geointegrasjon, implementering av Norkart byggesaksregister for KOSTRA rapportering, etablering av plan- og byggesaksdialog og skanning av eiendomsarkivet.

KOSTRA rapportering i Larvik Kommune“; Larvik kommune har et ønske om å rapportere KOSTRA tall i skjema 20 og 20plan best mulig og enklest mulig. Mitt foredrag vil gå inn på kilder til KOSTRA rapporteringen, hvilke utfordringer som finnes i de ulike kildene. Jeg vil også presentere hvordan Larvik Kommune har organisert rapporteringen, og vise eksempler på de verktøyene vi bruker for å rapportere til KOSTRA. Til slutt vil jeg fortelle litt om muligheter for automatisk rapportering til KOSTRA.

 

Annonser