Nytteberegning for datakvaliteten i matrikkelen

Nytteberegning for datakvaliteten i matrikkelen

Delprosjektet “økt datakvalitet”, som er en del av masterplan matrikkel i Kartverket, skal bidra til å gi et meningsinnhold til matrikkelens datakvalitet. Vi har foreløpig satt opp fire dimensjoner for å beskrive hva det er; nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet og samsvar. I tillegg kommer lovens krav om at registeret skal være ensartet og pålitelig.

Når du skal vurdere om det er nyttig å øke datakvalitet må du starte med noen konkrete spørsmål:

  • Hvilken bruker er du?
  • Hvilken oppgave utfører du?
  • Hvilket datafelt benytter du?
  • Hvilken datakvalitet er tilstrekkelig?

Ved å vurdere mulig nytte for ulike brukere kan vi også vurdere om et tiltak for å øke datakvaliteten bør anbefales eller ikke.

For at vi alle skal bidra til å vurdere og beregne nytte må vi øve. Gjennom å løse problemer som virker umulig å estimere utvikles ferdigheten. En nyttig teknikk er å bryte problemet ned i mindre deler som lar seg estimere på et overordnet nivå. En slik måte å jobbe på kalles typisk Fermi- estimering. Metoden garanterer ikke et korrekt resultat, men det gir et grovt første estimat. Hvis dette estimatet viser at nytten er en størrelsesorden (x10) større en kostnaden trenger man ikke høyere nøyaktighet på kost-nytte beregningen, da trenger man høyere nøyaktighet på matrikkeldataen.

Vi håper du vil være med og send oss gjerne dine nytteberegninger. Det er den som har skoen på foten som vet hvor den trykker! Send innspill til leikny.gammelmo@kartverket.no

Artikkelforfattere er Siri-Linn Ektvedt, Kristian Grov, Jørgen Øverland Jødal Pettersen og Leikny Gammelmo. Dette er en forkortet utgave av en lengre artikkel som kommer i Posisjon #3 i oktober. Masterplan matrikkel tiltak 1 handler om å få oversikt over hvem som bruker matrikkelen, hvordan de bruker den og konsekvensene av at datafelt er feil/ unøyaktig for den enkelte brukeren.

Annonser