Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

– Nå klargjør vi regelverket. Forslaget vil forhåpentlig bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Høringen viste bred støtte for forslaget om å sette et tak på 90 dager, og departementet har derfor gått videre med dette. – Dette taket vil gjøre det mulig å drive med korttidsutleie samtidig som folk kan benytte seg av delingsøkonomiens avkastningsmuligheter. Vi har funnet en god balanse, hvor vi også tar godt vare på folks bomiljøer, sier Mæland.

Les med på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider

 

Annonser