Ny søknadsfrist for stipend

15. april, 15. august og 15. desember deler GeoForum ut stipend til personlige medlemmer. I august er datoen nå utsatt til den 20. GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Studentmedlemmer oppfordres til å søke.

Søknaden og eventuelle spørsmål sendes til geoforum@geoforum.no. Beskriv tydelig hva det søkes om/til, hvem som søker og eventuell annen delfinansiering. Se for øvrig http://geoforum.no/stipend/ for mer informasjon om stipendet.

Annonser