Ny eierseksjonslov styrker forbrukernes sikkerhet

Ny eierseksjonslov styrker forbrukernes sikkerhet

– Vi foreslår å fornye og forbedre loven, slik at det blir enklere for folk å finnet ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette bidrar til gode og trygge bomiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Høringssvaret  fra kommunegruppa i GeoForum inneholdt bl.a. motstand mot i at det ikke skal være noen kobling mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningslovenSaklig informasjon og meningsutveksling fra GeoForum og kommunal sektor overfor departementet har på dette punktet gitt gjennomslag.

Les proposisjonen her.

GeoForum tar sikte på å arrangere kurs etter at saken er behandlet i Stortinget.

 

 

Annonser