Satellittdata for å overvåke snø, is og flom

Satellittdata for å overvåke snø, is og flom

Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

Les mer om lanseringen og den nye tjenesten her.

Annonser