Norge fikk pris

Norge fikk pris

Det var Kartverket, sjødivisjon som fikk 2. premie i klassen sjøkart med  “Havnekart for Stavanger og omegn” . Det var til sammen 6 klasser, hver med 1., 2. og 3. premie. Kartutstillingen er en del av konferansen ICC 2017 i Washington.

Bilde viser Kristoffer Kristiansen, ansvarlig for den norske kartutstillingen og  Kenneth Field, leder av kartjuryen.
Foto: Øystein Dokken

GeoForum gratulerer!

 

Annonser