NMBU: Tingsrett for landmålere 2020/2021, 30 studiepoeng

NMBU: Tingsrett for landmålere 2020/2021, 30 studiepoeng

Minimumskravet er landmålerutdanning fra ingeniørhøgskole eller utdanning som kan sidestilles med det. Solid praksis kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning. Deltakerne må være kjent med de eiendomsmessige og juridiske utfordringene innen emneområdet. Les mer om kurset på NMBU’s hjemmesider her.

Annonser