Nils Karbø, Blom

nk portrett_web

Nils Karbø er ansatt i Blom, der han har vært i 7 år, siden høsten 2013 administrerende direktør i Blom Geomatics A/S. Tidligere erfaring fra privat og offentlig geomatikkvirksomhet, blant annet Skog og Landskap (NIJOS) og Kartverket. Utdannet fra NMBU (NLH) i 1988, etterutdanning i ledelse fra blant annet BI.

“Moderne flybårne sensorer, en viktig driver for utviklingen av vårt fagområde”: Ny teknologi gir nye muligheter – og nye utfordringer. Foredraget vil belyse ulike flybårne sensorer og hvilke muligheter dagens teknologi gir for effektiv datafangst. Hvordan kan brukere av geografisk informasjon hente gevinster fra utviklingen av slike sensorer?

Annonser