Nils Ivar Nes, Kartverket

Nils Ivar Nes

Nils Ivar Nes er prosjektleder for prosjektet Sentral lagring av FKB. Han gikk ut fra Norges Landbrukshøgskole som sivilingeniør i 2002 og har siden jobbet i Kartverket. De senere årene med sentrale oppgaver innenfor FKB. Nes har kontorsted på kartkontoret på Hamar og er organisert i Geodatasamarbeidseksjonen i Landdivisjonen.

Sentral lagring av FKB

Foredraget presenterer konseptet Sentral Felles Kartdatabase og prosjektet for innføring av dette. Foredraget kommer inn på motivasjonen på å sette i gang prosjektet og gevinstene som kan hentes ut ved gjennomføring. Det fokuseres spesielt på kommunenes viktige rolle i den felles forvaltningen av FKB. Status for utvikling, testing og pilotering av Sentral Felles Kartdatabase vil bli presentert sammen med en overordet plan for innføring

Annonser