Nils Ivar Nes, Kartverket

Nils Ivar Nes har vært ansatt i Kartverket siden 2002. Han har kontorplass ved fylkeskartkontoret på Hamar og har siden 2015 vært prosjektleder for innføring av Sentral FKB.

Sentral FKB – vegen videre

Prosjektet for Innføring av Sentral FKB er nå avsluttet og avløst av et videreføringsprosjekt for 2019 og 2020. Det vil presentert en evaluering av innføring av Sentral FKB så lagt, samt planer for hvordan dette vil bli ført videre på både kort og lang sikt.

Annonser