Nils Ivar Nes, Kartverket

4_Nils Ivar Nes, Kartverket

Nils Ivar Nes jobber i Infrastrukturavdelingen og har kontorplass ved Kartverket Hamar. Han jobber med forvaltning av FKB-data i Kartverket og er leder for prosjektet «Innføring av Sentral lagring av FKB»

Sentral lagring av FKB – Status og planer for kommunevis innføring

Sentral felles kartdatabase ble etablert som ny forvaltningsløsning for FKB-data høsten 2016. Foredraget inneholder status for oppgradering til FKB versjon 4.6, import i ny forvaltningsløsning og nye løsninger for distribusjon gjennom Geonorge og geosynkronisering. Prosjektet har som mål at 80% av kommunene skal oppdatere sine FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase i løpet av 2018. Foredraget fokuserer på status og planer for denne kommunevise innføringen og fordelene kommunene har ved å ta i bruk direkteoppdatering.

Annonser