Nils Erik Jørgensen, TerraNor

52_Nils Erik Jørgensen, TerraNor

Nils Erik Jørgensen er CTO i TerraNor. Han har arbeidet med GIS nasjonalt og internasjonalt siden 1985. For tiden arbeider han med spesialisert analyser av sonar og bilde data på havbunnen. Jørgensen har utviklet en rekke algoritmer for prosessering av undervannsbilder. Rutinene inkluderer ortorektifisering og mosaikkering av sort hvit og fargebilder. Foreløpig har TerraNor prosessert 1 million bilder for oljeselskapet Lundin og NGU.

Ortofoto av havbunnen med droner/AUV

Vi vil vise hvordan vi har gått frem for å korrigere kvaliteten på bildene, orthorektifisere bildene og lage en mosaikk. Etter å ha korrigert kvaliteten på bildene, har vi hatt mulighet for maskinell analyse av fauna og geologi.

Annonser