NIBIO utvikler nasjonalt grønnstrukturkart

NIBIO utvikler nasjonalt grønnstrukturkart

Foto: Tove Vaaje-Kolstad

 

NIBIO, Norsk insitutt for bioøkonomi er i gang med å utvikle et grønnstrukturkart for bebygde områder.

Les mer om deres arbeid på NIBIO sine sider

 

Annonser