NGU vant første pris

NGU vant første pris

Vi gratulerer NGU med prisen! Kartet er et kvartærgeologisk kart over Jan Mayen basert på grunnlagskart fra Norsk Polarinstitutt.

Samme kart vant folkejuryens pris under kartutstillingen på Geomatikkdagene i 2022. Kartene på den norske utstillingen er kandidater til den internasjonale kartutstillingen i regi av ICA (International Cartographic  Association).

Bilde viser Terje Midtbø, Thomas Schultz, generalsekretær i ICA, Øystein Dokken og Kristoffer J.  Kristiansen som var tilstede på ICC konferansen i Sør Afrika og mottok prisen. Terje, Øystein og Kristoffer står bak kartutstilling under Geomatikkdagene. Norge har flere ganger tidligere bemerket seg under den internasjonale kartutstillingen og stukket av med flere priser.

– En fantastisk utmerkelse, og noe hele NGU kan være stolt av, sier fungerende direktør Kari R. Bostad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). – Resultatet av det omfattende arbeidet viser at vi har svært dyktige medarbeidere i alle deler av verdikjeden fra felt til folk, påpeker hun.

 

Fra fagyuriens vurdering av kartet under kartutstillingen i 2022:

Jan Mayen, kvartærgeologisk kart – NGU Eit svært fint kvartærgeologisk kart. Fine fargeval, med forklarande bilete til ulike avsetnader, lausmassar og formasjonar. Sentralt på kartet er Beerenberg, dekka av isbre, som vert rekna som Noregs einaste og verdas nordlegaste vulkan, 2277 moh. Den gode kartografien, saman med eit spennande landskap, gjer at kartet er flott å sjå på. Vinnar av publikumsprisen.

Et utsnitt av kartet kan du se i Posisjon 2022-1 side 17 – 19 Mer om prisen og kartet kommer i neste utgave av Posisjon.

 

 

 

 

Annonser