Nasjonal geodatastrategi

Nasjonal geodatastrategi

Den nasjonale geodatastrategien utvikles av Samordningsgruppen for geografisk informasjon under Norge digitalt og skal være ferdig i løpet av 2016. Et foreløpig versjon er nå klart til gjennomsyn, og det er ønskelig med kommentarer fra alle som jobber i berørte sektorer.

Arbeidsgruppen ønsker innspill og tilbakemeldinger til den foreliggende versjonen innen 1. oktober 2016 (NB; ny frist).

Tilbakemeldingene kan også gis ved å delta på spørreundersøkelsen på nett. Spørreundersøkelsen finner du her:

https://response.questback.com/statenskartverk/lalpk5smlo/

 

Link til Nasjonal geodatastrategi

Annonser