Nasjonal geodatastrategi – handlingsplan

Nasjonal geodatastrategi – handlingsplan

Handlingsplanen skal konkretisere hvordan målene i strategien skal oppnås.

Høringsfrist er 2o. mai.

Les mer på GeoNorge

Annonser