Narve Schipper Kjørsvik, TerraTec

Narve Schipper Kjørsvik

Utdannet sivilingeniør Karttekniske fag, NLH (2000), Dr. Scient. Satellittgeodesi, UMB (2005). Ansatt i TerraTec siden 2005, med ansvar for utviklingen av programvaren TerraPos. TerraPos er en kommersiell programvare for etterprosessering av posisjons- og orienteringsdata ved støttet treghetsnavigasjon.

Moderne datafangst fra bilbårne sensorer

Moderne laserskannere har en ekstrem nøyaktighet og punkttetthet. Punktskyer fra laserskanning har vist seg velegnet som datagrunnlag i en rekke sammenhenger, ikke minst innen samferdsel. En helt sentral forutsetning er at dataene er georeferert på en tilstrekkelig god måte. Innsamling av data fra bil er meget rasjonelt når området av interesse ligger langs kjørbar vei. Georeferering vha. satellittbaserte metoder er svært nøyaktig, men forutsetter fri sikt til et tilstrekkelig antall satellitter. Dette er dessverre ofte ikke tilfelle for samferdselsprosjekter. I dette foredraget beskrives hvordan disse utfordringene kan løses. Siste nytt innen satellitt- og multisensornavigasjon beskrives, med eksempler på hvordan dette er tatt i bruk av TerraTec allerede i dag.

Annonser