Nå kan du sjekke hvordan Norges byer synker

Nå kan du sjekke hvordan Norges byer synker

I dag lanserer Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste – som viser hvordan landmassene beveger seg.

Les mer på NRK.no

Bilde viser deler av Oslo sentrum som synker 2–3 cm i året. Hele landet er kartlagt i det nye kartet InSAR, som viser hvordan landmassene har beveget seg siden 2015. Tjenesten bruker radardata fra Sentinel-satellitter 700 km over jorden.
Foto: INSAR NORGE

Annonser