Nå blir han ridder

Nå blir han ridder

tekst: Sveinung Engeland, Kartverket

Engen arbeidet i over 20 år som direktør for Kartverkets geodesidivisjon og var en pioner og pådriver innen jordobservasjon og geodesi.

Dermed har han vært en av de sentrale bidragsyterne i fag som i dag blant annet gjør det mulig å bestemme en posisjon helt ned på centimeternivå og som er en viktig del av klimaovervåkingen.

Revolusjon

Overgangen fra bakkebaserte til satellittbaserte målinger har revolusjonert oppmålingsbransjen og gjort hverdagen enklere for mange – fra medarbeidere i Vegvesenet til oppmålingsmedarbeidere i hver enkelt kommune og private entreprenørbedrifter.

– Stedfesting kan knyttes opp mot all mulig annen informasjon – og det er ubegrenset hva man kan bruke det til, sier Engen.

– Tradisjonell landmåling hadde sine åpenbare svakheter, og det ble ikke veldig nøyaktig etter dagens målestokk. Den gangen klatret vi opp på fjelltopper og jobben besto i å måle vinkler og trekanter og beregne avstander og høyder. En av forutsetningene var at man sto på fast underlag, noe som gjorde det vanskelig blant annet når man skulle kartlegge kyst og havområder. Det så vi for eksempel da det ble oppdaget olje i Nordsjøen og det oppsto disputter om hvor midtlinjen egentlig lå.

Forventningene

Engen husker godt da amerikanske forskere på slutten av 1970-tallet anslo at man i framtiden ville kunne bruke satellitter til å bestemme en posisjon med 2-3 centimeters nøyaktighet.

– Da jeg startet min yrkeskarriere var det fullstendig utenkelig at dette noen gang skulle bli mulig. Nå er vi nede på under en centimeter. I anleggsbransjen graves det med centimeterpresisjon og vi ser nesten ikke en gravemaskin uten GPS-antenne.

Friskt pust

Bjørn Engen startet sin yrkeskarriere som etterretningsoffiser i Forsvaret. Deretter begynte han som landmåler i Fjellanger Oppmåling før turen gikk videre til Norconsult og i 1986 til Statens kartverk hvor han var direktør for geodesidivisjonen fram til 2007.

Han kom inn som et friskt pust i Kartverket og hadde med seg en rekke nye ideer som har preget geodesifaget både i Norge og internasjonalt.

Blant annet var han en av pådriverne for å ta i bruk satellitteknologi i Europa, og han sørget for at Norge var blant de ledende i Europa på dette området.

Bjørn Engens arbeid har hatt stor betydning for koordinatsystemet i Norge og har bidratt til effektivisering og samarbeid på globalt nivå.

– Målet har vært å få etablert ett globalt referansesystem, sømløst og sammenhengende og som kunne brukes av alle i hele verden, forteller Engen.

Romværvarsel

Gjennom sitt tidlige engasjement i det amerikanske satellittbaserte navigasjonssystemet GPS, det europeiske Galileo og bruken av det russiske Glonass har Engen også vært en ledende person innen norsk og internasjonal romvirksomhet.

Ett resultat av dette er at Kartverket i dag leverer romværvarsel til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Et annet er at Norge og Kartverkets jordobservatorium på Svalbard er en viktig brikke i et globalt nettverk av jordobservatorier som blant annet kalibrerer GPS-signaler og overvåker klimaendringer.

Bjørn Engen er 73 år gammel og bor i Hønefoss. Fylkesmann Helen Bjørnøy vil stå for tildelingen av St. Olavs Orden på en tilstelning på Sundvolden Hotel 3. mars.

GeoForum gratulerer!

Annonser