Møte i FIG Norge

Det holdes åpent møte i FIG Norge 06. mai fra 10.15-12.00 – og alle interesserte oppfordres til å delta!

Federation Internationale des Geometres (FIG), er den internasjonale landmålerorganisasjonen. Norges medlemskap ivaretas av GeoForum og Tekna Samfunnsutviklerne, som sammen utgjør FIG Norge. FIG har mer enn 120 medlemsland, og organisasjonens arbeid foregår i 10 kommisjoner med hvert sitt faglige fokus – fra eiendomsregistrering til arealplanlegging.

På møtet blir det orientering om både FIG og FIG Norges arbeid, samt hvordan man arbeider i de ulike kommisjonene. Det er ønskelig med forslag til norske delegater i alle de 10 kommisjonene. Et raskt overblikk over kommisjonene finner dere her 

FIGs hjemmeside er her

Så, dersom du har lyst til å høre mer om (eller engasjere deg) i internasjonal virksomhet, oppfordrer vi deg til å melde din interesse for å delta på møtet i linken under:

Påmelding

Tentativ agenda:

  • Velkommen og overordnet status FIG og FIG Norge 
  • Historikken til FIG Norge
  • Orientering om forprosjekt FIG Congress 2026 
  • Kort orientering fra kommisjonsmedlemmene om aktivitet siste år, samt interesse for å fortsette engasjementet. 
  • Forslag til evt nye kommisjonsdelegater 
  • Foredrag og markedsføring på FIG Congress 2022 
  • Hvordan skal FIG Norge organiseres fremover? 
  • Møtevirksomhet i FIG Norge 
Annonser