Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

morten-lie_web

Morten Lie er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH) og MBA fra Norges Handelshøyskole. Han har ledet Direktoratet for byggkvalitet i fem år. Han har bred erfaring fra byggesektoren som utførende, rådgivende og byggherre, sist som strategidirektør i Statsbygg.

“ByggNett – en strategi for fremtidens digitale byggsektor”: ByggNett-strategien viser hvordan Direktoratet for byggkvalitet gjennom digitalisering skal bidra til enklere og mer effektive byggeprosesser, større forutsigbarhet og mer innovasjon i byggesektoren. Strategien skal gjennomføres i samarbeid med andre myndigheter, kommuner, BAE-næringen og IKT-leverandører. Direktoratets oppgave er å legge til rette for at næringslivet får en aktiv rolle i å skape en digital byggenæring. Strategien vil samordne og koordinere initiativer og prosjekter slik at alle drar i samme retning og understøtter fremtidens digitale løsninger. Strategien vektlegger bruk av nasjonale felleskomponenter og arkitekturprinsipper.

Annonser