Misjonering i nord

Misjonering i nord

Prosjekt Innovasjon er et samarbeid mellom GeoForum og Kartverket for å få flere til å ta i bruk åpne kartdata, ved hjelp av Open Source programvare. Vi har en egen ressurs-side her, som både beskriver prosjektet og inneholder detaljerte guider for å ta i bruk åpne data.

Til arrangementet i Tromsø har vi laget en event på Facebook, som gjerne kan deles med mange! https://www.facebook.com/events/1048164291874137/

Bildet er fra Bjørn Sandvik, som har laget guide til prosjektet.

Annonser