Midler til satellittbaserte prosjekter

Midler til satellittbaserte prosjekter

Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer – og man kan søke om 500.000 per prosjekt. Innovasjon Norge skrive selv at “Bruk av informasjon fra satellitter skaper helt nye muligheter for samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskaping.”

Les hele utlysningen hos Innovasjon Norge

Illustrasjon: ESA

Annonser