Michael Pande Rolfsen, KS

Michael Pande Rolfsen

Michael Pande Rolfsen er utdannet ved UMB (1979).  Han har tidligere jobbet som fylkeskartsjef i Oslo og Akershus og som markedsdirektør i Norsk Eiendomsinformasjon as.  Han har også vært styreleder i GeoForum.  Nå er han ansatt i KS som prosjektleder for KommIT sitt digitaliseringsarbeid innenfor sektoren plan, bygg og geodata.

Felles kommunal IKT-arkitektur”; Direktoratet for Byggkvalitet og KS KommIT har samarbeidet om en strategi og lagt føringer for hvordan fremtidens plan- og byggesaksbehandling skal foregå. Michael har ledet dette arbeidet og vil presentere status og føringer for dette arbeidet fremover.

Annonser