Michael Pande-Rolfsen, KS

Pande-Rolfsen er prosjektleder for digitaliseringsarbeidet til KS rettet mot sektoren plan, eiendom og bygg. KS skal bidra til at kommunene samordner seg på digitaliseringsområdet. Hans rolle er å bidra til at kommunene samordner behov og krav til nye løsninger innenfor plan, eiendom og bygg. KS har nylig omorganisert området «forskning, innovasjon og digitalisering». Pande-Rolfsen arbeider innenfor en ny avdeling som heter «Strategisk IKT og digitalisering».

FIKS og fellesløsninger for plan, bygg og geodata

KS utvikler og tilbyr en rekke verktøy som har som målsetting å støtte kommunene når de skal digitalisere de ulike tjenesteområdene. Dette foredraget vil gjennomgå status for eByggeSak og ePlanSak som verktøy for digitalisering av plan- og byggesaksområdet i kommunene, men også presentere nye planlagte fellesløsninger (FIKS og GI-standarden) som har som mål å styrke overgangen til nye fagsystem i kommunene og samspillet med arkiv, generell saksbehandling og tilgang til lokale arkiv og geodata generelt.

Annonser