Michael Pande-Rolfsen, KS

39_Michael Pande-Rolfsen, KS

Michael Pande-Rolfsen er utdannet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Arbeidserfaring: Ledererfaring fra offentlig og privat sektor, blant annet som adm dir i Fjellanger Widerøe Kart as, fylkeskartsjef i Oslo og Akershus og som markedsdirektør i Norsk Eiendomsinformasjon as. Prosjektledelse, forretningsutvikling og salg/markedsføring. I dag rådgivning for KS rettet mot omstilling og digitalisering i kommunal sektor innenfor planlegging/utbygging, eiendomsinformasjon og GIS/geodata

Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess

Det er store utfordringer knyttet til tilgangen til oppdaterte geodata i plan- og byggesaksprosessen. Bank- og finansnæringen i tillegg til eiendomsbransjen har lang erfaring med integrerte tjenester fra matrikkelen og grunnboka i egne arbeidsprosesser. Nå står byggenæringen foran omstilling og overgang til digitale løsninger. Næringen vil bli en stor konsument av geodatatjenester. Er kommunene og Norge digitalt partene forberedte på å møte behovene?

Annonser