Medlemskontingenten er sendt ut elektronisk

Medlemskontingenten for 2016 er nå sendt ut elektronisk til både personlige og bedriftsmedlemmer.
Avsender er «Autoinvoice Transactions». GeoForum er oppgitt i emnefeltet.

Annonser