Medlemskontingent GeoForum

Medlemskontingent GeoForum

Gjennom medlemskap støtter medlemmene drift av organisasjonen. GeoForum har to typer medlemskap. Bedriftsmedlemmer og medlemmer (tidligere personlige medlemmer). Medlemskontingent for bedriftsmedlemmer er kr 5 000 og kr 400 for medlemmer. Halv kontingent
for pensjonist- og studentmedlemskap. Medlemmer som er ansatt hos et bedriftsmedlem får rabatt, og betaler kr 350.

Medlemskontingent sendes på følgende måter:

 • EHF (elektronisk fakturaformat) til bedriftsmedlemmer som kan motta EHF.
  • Hvis ikke bedriften kan motta EHF sendes faktura på e-post.
 • EHF til arbeidsgivere som betaler medlemskontingent for sine ansatte.
  • Hvilke arbeidsgivere som betaler medlemskontingent for sine ansatte er registrert i medlemsregisteret. Navn på medlemmene er påført faktura.
 • eFaktura/Vipps til medlemmer (privatpersoner) som selv betaler medlemskontingenten.
 • For medlemmer som ikke har elektronisk avtale med banken til å motta eFaktura eller Vipps, sendes faktura som en pdf-fil på e-post.
  • Faktura sendes i posten hvis vi ikke har registrert e-post i medlemsregisteret.

Medlemskontingenten til medlemmer (privatpersoner) mottas elektronisk for de som har lagt til rette for det. For å kunne motta eFaktura /Vipps må privatpersoner gi samtykke til dette i nettbanken/Vipps. Samtykke i nettbanken gjelder i utgangspunktet til å automatisk godta eFaktura fra alle som tilbyr denne tjenesten, også GeoForum. Endringer i Vipps gjøres i Vipps under profiler. På den måten kan man selv regulere om man vil motta faktura både i Vipps og som eFaktura. For privatpersoner som ikke kan motta eFaktura/Vipps sendes faktura på e-post og deretter i posten hvis vi har feil e-post eller ikke har registrert e-post i vårt medlemsregister.

Mottakere av eFaktura vil få en e-post fra varsel@efaktura.no med informasjon om at GeoForum har sendt deg en eFaktura. Faktura må godkjennes i nettbanken. De fleste bedriftsmedlemmer kan motta EHF (elektronisk fakturaformat). De er registrert i ELMA-registeret og behøver ikke foreta seg noe. Andre bedrifter mottar faktura på e-post. Vi benytter Abacus som regnskapsfører. Avsender av faktura vil være Abacus. Det kommer likevel tydelig frem at faktura gjelder medlemskontingent fra GeoForum.

Oppdatering av opplysninger i medlemsregisteret

Vi tilstreber et mest mulig oppdatert medlemsregister til enhver tid. Er du usikker på om vi har riktige opplysninger i medlemsregisteret vårt kan dere gi oss tilbakemelding innen 22. mars.

Det gjelder:

 • Deg som har skiftet arbeidsgiver eller har fått ny e-postadresse de siste månedene
 • Studentmedlemmer som ikke lenger er studenter
 • Medlemmer som har blitt pensjonister
 • Bedriftsmedlemmer som krever fakturreferanse
  • Kontaktperson er som regel påført faktura til bedriftsmedlemmer
 • Har endret mobiltelefonnummer
 • Har du ikke mottatt Kart og Plan høsten 2020, tyder det på at vi ikke har riktig postadresse på deg i medlemsregistret. Gi oss tilbakemelding hvis du har endret postadresse eller posten har endret postnummer.

Endrede opplysninger legges inn her:

https://geoforum.pameldingssystem.no/medlemskontakt-1

Her er det et eget kommentarfelt hvor dere kan legge inn ytterlige opplysninger.

FOTO: Hjalmar Westgård

Annonser