Medlemskontingent er sendt ut

Medlemskontingent er sendt ut

Kontingent

Gjennom medlemskap støtter medlemmene drift av organisasjonen. GeoForum har to typer medlemskap. Bedriftsmedlemmer og medlemmer (tidligere personlige medlemmer). Medlemskontingent for bedriftsmedlemmer er kr 5 000 og kr 400 for medlemmer. Halv kontingent for pensjonist- og studentmedlemskap.

 

Faktura

Faktura til medlemmer som betaler selv sendes i hovedsak på VIPPS/e-faktura. Til bedrifter går det via EHF.

Er det noen feil med din faktura, send oss en e-post med opplysninger om hva som skal rettes og hvilket fakturanummer det gjelder.

 

Oppdatering av opplysninger i medlemsregisteret

Vi tilstreber et mest mulig oppdatert medlemsregister til enhver tid. Du kan selv gå inn på Min Side og oppdatere følgende:

  • Deg som har skiftet arbeidsgiver eller har fått ny e-postadresse de siste månedene (vi trenger å vite hvilken arbeidsgiver fakturaen din skal til)
  • Har endret mobiltelefonnummer

Følgende endringer sender du oss til geoforum@geoforum.no

  • Studentmedlemmer som ikke lenger er studenter
  • Medlemmer som har blitt pensjonister
  • Bedriftsmedlemmer som krever fakturreferanse
    • Kontaktperson er som regel påført faktura til bedriftsmedlemmer

Send en epost til geoforum@geoforum.no

 

Annonser