Medlemskontingent GeoForum sendes ut i disse dager

Medlemskontingent GeoForum sendes ut i disse dager

Kontingent

Gjennom medlemskap støtter medlemmene drift av organisasjonen. GeoForum har to typer medlemskap. Bedriftsmedlemmer og medlemmer (tidligere personlige medlemmer). Medlemskontingent for bedriftsmedlemmer er kr 5 000 og kr 400 for medlemmer/ansatt hos bedriftsmedlem. Halv kontingent for pensjonist- og studentmedlemskap.

 

Faktura

Faktura til medlemmer som betaler selv sendes i hovedsak på VIPPS/e-faktura. Til bedrifter går det via EHF.

Er det noen feil med din faktura, send oss en e-post med opplysninger om hva som skal rettes og hvilket fakturanummer det gjelder.

 

Oppdatering av opplysninger i medlemsregisteret

Vi tilstreber et mest mulig oppdatert medlemsregister til enhver tid. Du kan selv gå inn på Min Side og oppdatere følgende:

  • Deg som har skiftet arbeidsgiver eller har fått ny e-postadresse de siste månedene (vi trenger å vite hvilken arbeidsgiver fakturaen din skal til)
  • Har endret mobiltelefonnummer

Følgende endringer sender du oss til geoforum@geoforum.no

  • Studentmedlemmer som ikke lenger er studenter
  • Medlemmer som har blitt pensjonister
  • Bedriftsmedlemmer som krever fakturreferanse
    • Kontaktperson er som regel påført faktura til bedriftsmedlemmer

Send en epost til geoforum@geoforum.no

 

Annonser