May Britt Hanstad, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

43_May Britt Hanstad, Statens vegvesen

May Britt Hanstad jobber i NVDB- og Geodataseksjonen i Veg & Transportavdelingen som testleder og har bred erfaring fra ulike roller i utviklingsprosjekter. Sertifisert prosjektleder Prince2 og ISTQB Certified Tester.

Oppmålingsforretning med digital utsendelse av brev

Prosjektet er et av flere utviklingsprosjekter i SVV i forbindelse med overgang til digital utsendelse av brev. Innenfor landmålernes arbeidsområde finnes det et potensial for å løse enkelte oppgaver på en raskere og mer objektiv måte, dvs mer enhetlig saksbehandling hos samtlige landmålere i etaten. Utforming av logisk arbeidsflyt i programvaren sikrer enkle og gode rutiner knyttet til journalføring, utsendelse og arkivering av brev. Foredraget vil fokusere på erfaringer fra prosjektgjennomføringen.

Annonser