Matrikkelforskriften med veiledende notat

Link til saken og matrikkelforskriften på regjeringen.no

I et rundskriv redegjør departementet for endringer i matrikkelforskriften som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2021 , bl.a. innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Rundskrivet redegjør for den nye autorisasjonsordningen med overgangsordninger fram til 31. desember 2023. 

Link til rundskriv

 

 

 

 

Annonser