Martin Ljosdal, Stavanger kommune

23_Martin Ljosdal, Stavanger kommune

Martin Ljosdal avsluttet sin mastergrad i geografi på Universitet i Bergen i 2014 og har siden det jobber for Geodataavdelingen i Stavanger Kommune. Han jobber med ArcGIS og IKT, men bruker mye av tiden på å inkorporere spillteknologi og data i kommunens arbeidsmetoder på en ny og nyttig måte.

VR og Minecraft – Erfaring fra medvirkning for barn og unge

Måten vi presenterer planer, prosjekter og visjoner på i dag er ofte utdatert. Det er mest synlig når man ser på hvordan barn og unge forholder seg til informasjon som blir gjort tilgjengelig. Stavanger Kommune har derfor valgt å bruke spillteknologi, i første omgang gjennom VR og Minecraft, for å bringe planene sine ut til den yngre generasjon. I dette foredraget blir fokuset på hvordan spillteknologi kan brukes til å øke interessen, forståelsen og kommunikasjonen rundt et prosjekt ved å presentere det samme som før, men på en ny og spennende måte.

Annonser