Martin Hoset, Norconsult Informasjonssystemer

34_Martin Hoset, Nois

Martin Hoset jobber som GIS-konsulent og har utdannelse innen Produktutvikling fra NTNU og innen GIS HiT. Han jobber primært som konsulent mot ISY WinMap og Webinnsyn og har også arbeidet mye med ROS-analyser, flomvegberegninger og andre analyser.  Han har en fortid som satsende orienteringsløper og har også jobbet med synfaring av orienteringskart.

 Automatiske analyser med DOK-data

Det offentlige kartgrunnlaget inneholder etter hvert mye gode data og mange nyttige datasett. Men disse dataene ligger spredt utover en rekke forskjellige WMSer, nedlastningsportaler og kartløsninger, og det er en vanskelig og tidkrevende jobb å få kontroll på alt. Derfor har vi utviklet automatiske analyser i webkartet slik at saksbehandlere og planleggere kan få en enkel og oversiktlig ROS-analyse ved hjelp av ett klikk i kartet. Dette gjør at man kan få raske og gode analyser, og man er sikret god brukervennlighet, oppdaterte data, standardisering og høy kvalitet på analysene.

Annonser