Marie Senumstad Sagedal, Norconsult informasjonssystemer

Marie jobber som GIS-konsulent i NoIS i Sandvika. Hun fullførte masteren sin i geomatikk ved NTNU i Trondheim våren 2018.

M.App enterprise – smarte GIS-applikasjoner

M.App Enterprise er en plattform som gjør det mulig å produsere nye typer applikasjoner og løsninger for ulike brukergrupper. Applikasjonene, eller Smart M.Apps, er skybaserte, og kan lages for både nettleser, desktop og mobil. Foredraget vil ta for seg hva M.App Enterprise kan brukes til, samt vise noen Smart M.Apps-eksempler.

Annonser