Marie Oldeman Lund, Kartverket

Maria Oldeman Lund fagansvarlig for Temadata i Kartverket. Har jobbet til sammen snart 10 år i Kartverket innenfor FKB og temadata. Har i tillegg erfaring som GIS-ansvarlig både i kommune og fylkeskommune.

De norske temadataene har aldri vært bedre – og bedre skal de bli!

De norske temadataene har kommet til et modningspunkt vi tidligere aldri har sett i Norge – likevel ser vi at de møtes med mye kritikk av innholdskvalitet og egnethet. Er all denne kritikken rettferdig? I dette foredraget vil det trekkes frem hvor mye som faktisk har skjedd med tilgang og dokumentasjon av temadataene de siste årene, og hvorfor økt fokus på innhold, kvalitet og egnethet er en fordel for både brukere og dataeiere.

Annonser