Marianne Løvås, Terratec

Marianne Løvås jobber med mobile mapping i TerraTec. Hun skrev våren 2017 masteroppgave om bruk av SLAM i mobile mapping ved NTNU.

Håndholdt laserskanning og SLAM for kartlegging av kloakktunnel

Våren 2018 laserskannet TerraTec en eldre kloakktunnel for Oslo VAV for presis kartlegging og 3D-modellering. Motivasjonen for nøyaktig posisjonering av tunnelen var å sikre at arbeidene med boring i forbindelse med bygging av Follobanen, planlagt bare 1.4m under bunn av kloakktunnelen, skulle slippe å treffe på noe de virkelig ikke ønsket å treffe på. For at datainnsamlinga i selve kloakktunnelen skulle bli så effektiv som mulig ble jobben gjort med håndholdt laserskanner og posisjonering vha SLAM. Foredraget presenterer utfordringer og erfaringer fra prosjektet.

Annonser